Huiselijk geweld, ernstige verwaarlozing of andere vastgelopen verstandhoudingen. Dringende situaties die vragen om directe hulp.

Triade verzorgt crisispreventie en crisiszorg op afroep. Het team van Triade neemt de regie, verkent en ordent de problematiek en organiseert, in samenwerking met andere zorgaanbieders, de juiste ondersteuning.  Soms volstaat hulp ter plaatse. In andere gevallen is een dak boven het hoofd de oplossing.

Langere crisisopvang
Triade heeft specialistische kennis van crises en onveilige situaties. Als het nodig is, kunnen we langere crisisopvang aanbieden.

Voor wie?
 Crisispreventie & -zorg is er voor mensen in onveilige situaties die acuut hulp nodig hebben.

Contact
Triade bemiddelt niet in de toelating tot crisisopvang. Hiervoor kunt u terecht bij:

Tot 18 jaar aanmelden via: Veilig thuis, tel. 0800-2000

Vanaf 18 jaar aanmelden via: crisisopvang Zilveren Kruis.