Persoonlijk contact door geluid

Ja, natuurlijk doneer ik
Persoonlijk contact is erg belangrijk voor het welzijn van onze cliënten aan de Sieradenweg in Almere. Met een CRDL verbetert de kwaliteit van leven van de cliënten. We hebben 4000 euro nodig om deze wens te realiseren.

Leefwereld vergroten

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie.
De CRDL wordt ingezet bij cliënten waarbij contact niet van zelfsprekend is. Door de CRDL ervaart te cliënt actie en reactie. Met dit instrument kan er op een positieve manier persoonlijk contact gemaakt worden.
Het samen beleven staat centraal. Gebruik van de CRDL heeft als resultaat dat cliënten gemotiveerd worden tot contact en  initiatief, waardoor hun leefwereld vergroot kan worden.

Het instrument reageert op de intensiteit en frequentie van de aanraking. Het roept geluiden op uit de natuur (de zee, vogels, krekels), de stad (een tram, fietsbel, kerkklok), dierengeluiden of geluiden van muziekinstrumenten of uit het alledaagse leven (fluitketel, koffiekopjes). Gebruikers beschikken over een uitgebreide geluidsbibliotheek of kunnen zelf geluiden toevoegen aan de SD-kaart. De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder één hand op de CRDL leggen en een circuit vormen door elkaar aan te raken. De CRDL herkent de manier waarop mensen elkaar aanraken en vertaalt deze aanrakingen in geluid.