De ruim 1.300 medewerkers en 500 vrijwilligers van Triade staan elke dag klaar voor meer dan 1.500 cliënten. We leveren zorg bij mensen thuis en in circa 100 locaties door heel Flevoland en daarbuiten. In januari 2018 zijn wij gefuseerd met Vitree.

Onze gegevens op een rij:

Naam
Stichting Triade-Vitree

Fiscaalnummer
812906470

Kamer van Koophandel
39068356

Contactgegevens
Stichting Triade:
Grietenij 17-05 / Postbus 144
8233 BP / 8200 AC Lelystad
(0320) 280925
www.triade-flevoland.nl

Stichting Vitree:
Hilbert van Dijkstraat 13 / Postbus 49
8264 PC Kampen / 8260 AA Kampen
088-1787100
www.vitree.nl

Raad van Bestuur
Mw. Afien Spreen
Dhr. Paul van der Linden

Raad van Toezicht
Dhr. Pier Eringa - Voorzitter
Mw. Fennemiek Gommer - (vice) Voorzitter
Dhr. Rob van Wuijtswinkel
Dhr. Henk Reimert
Dhr. Peter Tiebout
Mw. Shasta Rotscheid
Mw. Patricia Rotveld

Stichtingen onder bestuur van Stichting Triade-Vitree
Stichting Triade, fiscaalnummer 801525664, ingeschreven KvK 39059711
Stichting Vitree, fiscaalnummer 002934310, ingeschreven KvK 41022253

We zijn een ANBI organisatie. Klik hier voor alle informatie.
Wij werken vanuit twee CAO's, de CAO Jeugdzorg en de CAO Gehandicaptenzorg.