Triade is er voor veel verschillende doelgroepen. Van mensen met autisme en adhd tot meervoudig gehandicapten. Welke zorg we ook bieden, we werken met wetenschappelijk bewezen methodieken: BOL/EIM, Gezin Centraal, Triple C,  Model Rehabilitatie & Herstel en Vlaskamp. Alle methodieken versterken de eigen kracht en regie van cliënten.

Model Vlaskamp

Voor wie?
Volwassenen en kinderen met meervoudige beperkingen. Deze cliënten kunnen weinig zelfstandig en hebben hulp nodig bij basale dingen, zoals opstaan, douchen en eten.

Werkwijze
De methodiek Vlaskamp is een heldere, geordende methodiek, die werkt met hele ‘kleine stapjes’ en doelen. Deze doelen worden steeds geëvalueerd. Speciale ‘scoringslijsten’ houden bij of een doel behaald is of niet en of ze moeten worden bijgesteld. De methodiek is gericht op de ontwikkeling en behouden van vaardigheden.

Wat maakt deze methodiek uniek? 
Hele kwetsbare mensen houden, daar waar het kan, regie over hun eigen leven.


Model Triple C

Voor wie?
Volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking en problematisch gedrag.

Werkwijze
Triple C staat voor competentie, cliënt en coach, waarbij we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaan met de cliënt. We zorgen voor een betekenisvolle daginvulling samen met de cliënt. We focussen op wat mensen zelf kunnen, we focussen niet op het probleemgedrag.

Wat maakt deze methodiek uniek?
De begeleiding legt niet het accent op het probleemgedrag, maar op het coachen van successen. Bijvoorbeeld: een wandeling maken zonder agressief gedrag te vertonen.

 
Model Gezin Centraal

Voor wie?
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een ontwikkelingsachterstand en gezinnen met opvoedproblemen.

Werkwijze
Wat goed gaat is het uitgangspunt, niet dat wat misgaat. Als een kind wel goed eet, maar ’s avonds niet naar bed wil, dan is het eetsucces het vertrekpunt voor de hulpverlening. Ouders bepalen het tempo en houden regie op de hulpverlening. Als het kind ondersteuning op een groep krijgt dan sluit dit aan bij de hulpvraag thuis.

Wat maakt deze methodiek uniek?
De regie ligt bij ouders en kind en de hulpverlening gaat uit van hun kracht.


Model Bol/EIM

Voor wie?
Volwassenen en kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Werkwijze
Bol staat voor begeleid ontdekkend leren en is een toepassing van het Eigen Initiatief Model (EIM). Zelf leren nadenken. Wat wil ik bereiken? Wat heb ik daarbij nodig en hoe ga ik het aanpakken. Dit zijn denkvragen die iemand helpen zelf verantwoordelijk te zijn voor allerlei zaken in het dagelijks leven.

Wat maakt deze methodiek uniek?
Door altijd voor een ander te denken en het over te nemen, leert niemand het zelf te doen. We doorbreken de vicieuze cirkel van de gedachte: Dat kan de cliënt niet zelf bedenken, dus moet ik als ondersteuner dat van hem of haar overnemen.


Model Rehabilitatie en Herstel

Voor wie?
Mensen met schizofrenie (en psychotische stoornissen).

Werkwijze
De methode probeert de mensen niet beter te maken, maar helpt ze het ‘gewone leven’ op te pakken, te begrijpen en te verstaan.

Wat maakt deze methodiek uniek?
Zonder de ziekte te ontkennen, focust onze begeleiding zich op het herstel van het dagelijks leven. Successen worden gecoacht. Samen zoeken we naar kansen en mogelijkheden.