Samen maakt sterker


Samen met u kijken we naar de vragen en of behoeftes op het gebied van zorg en ondersteuning. U kunt bij ons terecht voor onderzoek, advisering, behandeling en preventie. We maken daarbij gebruik van een multidisciplinaire aanpak. De medewerkers expertise centrum coachen en adviseren medewerkers die dagelijks met de cliënten werken. Deze samenwerking draagt bij aan verhoging van de kwaliteit van de behandelzorg. In samenwerking met de VU Amsterdam wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Vanuit dit convenant bieden we opleidingsplaatsen voor gedragsdeskundigen. Ook binnen andere disciplines worden opleidingsplaatsen geboden, mede om nieuwe kennis binnen te halen en bij te dragen aan de vorming van nieuwe werkers in de zorg.

In onze zorg maken wij gebruik van verschillende professionele methodieken. Zie de filmpjes onder aan de pagina voor meer informatie over drie van deze vijf methodieken of ga hieronder naar Methodieken en Behandelmodellen.