Onze cliënten en hun familieleden weten zelf het beste wat ze nodig hebben. Dus is het logisch dat ze hierover meepraten. Triade heeft daarvoor verschillende vormen van medezeggenschap, zoals beschreven is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Cliëntoverleg

Daar waar cliënten samen wonen, werken of op andere manier gezamenlijke belangen hebben, wordt er cliëntenoverleg gevoerd. Cliënten bepalen zelf waarover ze in dit overleg praten. Vaak gaat het om dagelijkse dingen en afspraken die op een locatie gelden. Het is heel belangrijk dat de stem van cliënten telt en dat zij invloed hebben op hun dagelijks leven. Daarnaast geeft het cliëntoverleg begeleiders inzicht in de wensen van hun cliënten.

Cliëntenraden

Triade heeft cliëntenraden op verschillende niveaus in de organisatie. In een cliëntenraad brengen cliënten en hun familieleden advies uit over het beleid van Triade. We hebben een aantal gecombineerde raden, waarin veel verschillende onderwerpen worden besproken.
Triade is blij om te zien dat steeds meer cliënten zitting nemen in een cliëntenraad. Want ons beleid draait altijd om de wensen van cliënten.

Ondersteuning en advies

We hebben ook een coördinator Medezeggenschap in huis. Zij adviseert en ondersteunt cliënten, familieleden en medewerkers op het gebied van medezeggenschap. Wil je contact met haar? Bel: 0320 28 09 25 en vraag naar de coördinator Medezeggenschap.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een wettelijk verplicht onderdeel van Triade. Zij denken vanuit een onafhankelijke positie mee met het management bij het ontwikkelen en implementeren van beleid van Triade, met als doel de organisatie in al zijn geledingen te laten slagen. de ondernemingsraad heeft 15 zetels. De ondernemingsraad is dagelijks bereikbaar via (0320) 28 09 25 of via mail: ondernemingsraad@triade-flevoland.nl