Mensen met een beperking ondersteunen op elk moment in hun leven. En ze tegelijkertijd helpen ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Dat is wat Triade zo goed mogelijk doet. Elke dag opnieuw.

Niet tevreden?

Triade streeft naar goede kwaliteit. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg of ondersteuning. Als dat zo is, willen we dat graag weten. Want alleen dan kunnen we onze zorg verder verbeteren.
Klachten bespreken we samen en we zoeken naar een oplossing. Wilt u liever met iemand buiten Triade praten? Neem dan contact op met de externe klachtencommissie en vul dit klachtenformulier in.

Het ingevulde klachtenformulier ontvangen wij graag op onderstaand adres.

Triade
T.a.v. Externe Klachtencommissie
Postbus 144
8200 AC Lelystad.
of via email adelange@triade-flevoland.nl

Nadat de klachtencommissie uw bericht heeft ontvangen, start de externe klachtenregeling.

Keurmerk

Kwaliteit staat bij Triade hoog in het vaandel. En dat viel op! Op 1 december 2013 behaalde Triade namelijk het ISO 9001: 2015 kwaliteitscertificaat. Dit keurmerk laat zien dat Triade optimale zorg levert, vanuit het perspectief van de cliënt. Vooral op dat laatste zijn we trots! Daarnaast zijn we sinds 2016 ook gecertificeerd volgens NEN 7510 informatiebeveiliging. Deze certificering betreft met name het omgaan met alle informatie van onze cliënten. Zowel op papier als elektronisch.

Cliëntvertrouwenspersoon

Alle cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van Triade. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? De cliëntvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, kan vertellen wat uw rechten zijn en zoekt met u naar een oplossing. Als u dat wilt, helpt de cliëntvertrouwenspersoon bij het schrijven en indienen van een klacht.

Vertrouwenspersoon WLZ / WMO (excl jeugdzorg)
Henk van Dijk is cliëntvertrouwenspersoon voor de WLZ-cliënten van Triade. Hij is bereikbaar via Stichting PVP, tel. (06) 29 10 33 46 en e-mail: henk@pvp.nl.

Vertrouwenspersoon Jeugdzorg
Cliënten met ondersteuning op basis van de Jeugdwet kunnen voor een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon terecht bij:

Het AKJ, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
T: 088 – 5551000
E: info@akj.nl

én via de chatruimte op de website www.akj.nl.

Meldpunt misbruik

Bent u slachtoffer of getuige van seksueel misbruik? Of vermoedt u seksueel misbruik in uw omgeving? Onderneem dan direct actie! Meld dit aan de bijbehorende persoonlijk ondersteuner op de locatie.

Regeling voor klokkenluiders

Wie misstanden vermoedt, moet dat veilig kunnen melden. Daarom heeft Triade een klokkenluidersregeling. Een soort gedragscode, waarin staat welke procedure we volgen, welke zorgvuldigheidseisen we stellen en hoe de rechtsbescherming van de klokkenluider is geregeld. U kunt onze volledige klokkenluidersregeling downloaden.

Vastlegging en inspectie

Werken met een kwaliteit management systeem betekent dat we vastleggen welke kwaliteit we leveren en handelen daarnaar. We registreren hoe we handelen en evalueren dit op gezette tijden. Als alles nog niet goed verloopt willen we daarvan leren en wij zijn dan ook steeds op zoek naar verbetermogelijkheden. Deze verbetermogelijkheden leggen we vast in verbeterplannen en we letten er op of we deze ook uitvoeren.  De uitvoering wordt weer geregistreerd en van daaruit kunnen we weer gaan evalueren en verbeteren. Deze cirkel gaat systematisch steeds weer door.

Meer lezen over onze bereikte kwaliteit: