Pionieren in de polder. Kenmerkend voor Flevoland. Maar ook kenmerkend voor Triade. Ooit begonnen met één locatie in Emmeloord. Ruim veertig jaar later uitgegroeid tot een organisatie met 130 locaties in heel Flevoland.

Het verhaal van Triade begint ruim 40 jaar geleden. Een aantal ouders in het ‘nieuwe land’ start in Emmeloord een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke beperking in de Noordoostpolder. Daarna volgen een activiteitencentrum voor ouderen en woonvoorzieningen voor volwassenen. In Lelystad en Almere komen vergelijkbare voorzieningen.

Samenwerken

Dan gaat het snel. De woonvoorzieningen worden onderdeel van de Stichting ASVZ Flevobolder. De kinderdagcentra en dagverblijven worden ondergebracht bij de Stichting Dagverblijven Flevoland, vanaf 1995 onderdeel van de Stichting TRIVIUM. In 1998 gaan TRIVIUM en SPD Flevobolder samen: Die combinatie zoekt een jaar later weer de samenwerking met ASVZ Flevobolder. De nieuwe naam: Triade.

Brede doelgroep

Inmiddels maken ongeveer 1.500 medewerkers zich hard voor uiteenlopende doelgroepen. Van mensen met een verstandelijke beperking en meervoudig complex gehandicapten tot kinderen en gezinnen met een ontwikkelingsvraag of opgroeiproblemen en mensen met psychosociale of psychiatrische klachten.

Het verschil maken

Pionieren zit Triade in het bloed. Nog steeds. Niet behouden, maar vernieuwen. Dat moet ook wel. Maatschappij, wetgeving en financiering veranderen voortdurend. Cliënten stellen andere eisen aan zorg en ondersteuning dan dertig jaar geleden. Door alert te blijven en een actieve rol te spelen, lukt het Triade ook vandaag om het verschil te maken.