Mw. Afien Spreen
Raad van Bestuur
Dhr. Pier Eringa
Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. Rob van Wuijtswinkel
Lid Raad van Toezicht
Dhr. Peter Tiebout
Lid Raad van Toezicht
Mw. Patricia Esveld
Lid Raad van Toezicht
Dhr. Paul van der Linden
Raad van Bestuur
Mw. Fennemiek Gommer
(vice) Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. Henk Reimert
Lid Raad van Toezicht
Mw. Shasta Rotscheid
Lid Raad van Toezicht