Triade is, net als voorgaande jaren, een van de hoofdaannemers voor het leveren van dagbesteding in Lelystad. Op maandag 4 november 2019 was de feestelijke ondertekening van de Wmo-overeenkomst, in aanwezigheid van wethouder Nelly den Os.
Triade blijft, naast de dagbesteding, ook de ambulante ondersteuning thuis uitvoeren. Dat doen we, net als nu, in onderaannemerschap van Kwintes en Woonzorg Flevoland. Zo kunnen we onze cliënten met een licht verstandelijke beperking in Lelystad continuïteit van zorg en werk blijven bieden. Zoals bij ons atelier en werkplaats Varyo of bij lunch- en cateringbedrijf Puur op Smaak.

We vinden het belangrijk dat cliënten keuzevrijheid ervaren. Daarom werken we graag samen met andere aanbieders dagbesteding (zoals zorgboerderijen) in Lelystad.