Wat doet Triade allemaal voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis? Wethouder Nelly den Os kwam in het kader van de Wmo contractering bij de dagbesteding van Triade kijken.
Triade zet zich in om mensen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis zoveel mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Dat doen we door het bieden van o.a. beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis of op het werk. Op basis van de Wmo is Triade door de gemeente gecontracteerd om dagbesteding te organiseren voor inwoners met een verstandelijke beperking. Deze dagbesteding kan plaatsvinden bij Triade zelf maar bijvoorbeeld ook bij een zorgboerderij. Met een breed aanbod kan aangesloten kan worden bij de specifieke wensen en mogelijkheden van cliënten.

Verschillende soorten dagbesteding

Wethouder Nelly den Os ging op bezoek bij de vestiging van Triade aan de Grietenij in Lelystad. Hier worden verschillende vormen van dagbesteding geboden zoals het meewerken in het bedrijfsrestaurant, het maken van  producten voor eigen verkoop en het schoonhouden van de omgeving van het kantoorgebouw. Ook bracht zij een bezoek aan de vestiging van Triade aan de Stavorenstraat waar mensen met schizofrenie wonen. Deze vorm van beschermd wonen valt ook onder de Wmo. De wethouder sprak daar met begeleiders en bewoners en over het belang van deze woonvoorziening. De bewoners kunnen hier met begeleiding dichtbij toch zoveel mogelijk zelfstandig wonen en deelnemen aan activiteiten binnen de woonvoorziening maar ook daarbuiten.  

foto: Fotostudio Wierd