Veel mooie ontwerpen kwamen langs in de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw aan de Sieradenweg in Almere. Hieruit is een keuze gemaakt. Op 13 januari jl. tekende bestuurder Afien Spreen het contract met Gert van Uffelen (partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed).

Specialist in bouwen voor de zorg

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed is door Triade geselecteerd met het winnende ontwerp. Zij zijn gespecialiseerd in bouwen voor de zorg in buurten en wijken. Met hen zal de komende weken het ontwerp voor 72 woon- en werkplekken voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben verder worden uitgewerkt.
Naast onze clienten, hun familie en de betrokken medewerkers worden de buurtbewoners bij alle stappen betrokken. In de loop van het voorjaar zal een nieuwe informatiebijeenkomst voor hen worden georganiseerd. Via o.a. de bewonerswebsite kunnen wij actuele informatie delen. Naar verwachting kan na de zomer van dit jaar gestart worden met de bouw (prognose september 2020).

Wonen in een appartement van Triade?

Vanaf nu kunnen mensen met een Wlz indicatie VG6 of VG7, dit is een indicatie voor wonen met begeleiding, zich aanmelden voor een woon- en werkplek op de Sieradenweg.
Bel of mail ons: 088 323 2132 of intake@triade-flevoland.nl.