"Komen er voldoende parkeerplaatsen? Gaan er heipalen de grond in? en Komt er ook een slagboom bij de ingang?". Het zijn vragen die gesteld zijn door buurtbewoners op 16 juni tijdens de informatiebijeenkomst voor de nieuwbouw aan de Sieradenweg in Almere.
In Almere gaan we 72 nieuwe woon- en werkplekken bouwen voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. De nieuwbouwplannen krijgen steeds meer vorm. Op 16 juni werden de buurtbewoners uitgenodigd om te komen kijken naar het ontwerp van het terrein met de verschillende woongebouwen. Bouwbedrijf Lithos stelt zich voor en gaf een praktische uitleg over zaken als werkverkeer, werktijden en mogelijke geluidsoverlast (bijv. Tijdens het heien). De gemeente was ook aanwezig, die kon de vragen beantwoorden over de verkeersveiligheid, de wens voor een fietspad en nieuwe oversteekplaats.
Lees hier het verslag. 

Wonen in een appartement van Triade?

Vanaf nu kunnen mensen met een Wlz indicatie VG6 of VG7 zich aanmelden voor een woon- en werkplek op de Sieradenweg.
Bel of mail ons: 088 323 2132 of intake@triade-flevoland.nl.