​Hoe staat het met de voortgang van onze nieuwbouwplannen op Urk ? Graag lichten we dat toe via een gezamenlijke nieuwsbrief. Samen met Philadelphia en Zorggroep Oude en Nieuwe Land bouwen we aan een nieuw woonwerk-erf in de Zeeheldenwijk op Urk.

Lees de laatste info in de nieuwsbrief

Natuurlijk willen we snel aan de slag met dit mooie project. Maar eerst moeten alle formaliteiten (o.a. vaststelling bestemmingsplan) zijn geregeld. De prognose is nu dat de bouw na de zomervakantie 2021 kan starten.