Triade Vitree is bewust bezig met het verbeteren van de informatiebeveiliging. Daarom zijn we heel trots op het feit dat we als een van de eerste zorginstellingen het NEN 7510-2017 certificaat volgens de nieuwe norm in ontvangst mochten nemen.

Het certificaat betekent dat we zorgvuldig met onze informatie omgaan en dat we hierin steeds weer verbeteren. De norm NEN 7510 helpt ons om relevante maatregelen te bepalen, in te voeren en te beheersen. Met het certificaat kunnen we het verschil maken in tenders bij zorgcontractering.Wat is NEN 7510

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg en valt onder het toezichtterrein van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onder NEN 7510 wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten. Naast het borgen van kwaliteit moeten de informatiebeveiligingsmaatregelen volgens de norm zo zijn ingericht dat ze zijn te controleren.

Voor wie is de NEN 7510?

De norm is ontwikkeld voor organisaties die actief zijn in de zorg, zoals zorginstellingen, IT-dienstverleners en applicatieontwikkelaars. NEN 7510 geeft handvatten voor het inrichten van adequate IT-systemen. De NEN 7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging en blijft dus niet beperkt tot technische specificaties maar geeft ook richting aan de organisatie en het menselijk handelen.

Wil je meer weten over de certificering? Neem dan contact op met de collega’s van kwaliteit en beleid, te bereiken via: privacy@triadevitree.nl.