De spanning was van de gezichten te lezen tijdens de laatste voorbereidingen voor het event ‘Kerst maken we samen’. Een voorstelling gegeven door en met cliënten van Triade. Mede tot stand gekomen door een bijdrage van het coöperatiefonds van de Rabobank uit Lelystad.
De zaal was vol met trotse ouders, familie, cliënten en collega's. Totaal kwamen ruim 400 bezoekers op 14 en 16 december in Almere en Lelystad.

Eigen talenten ontwikkelen

Er was een gevarieerd en enthousiasmerend programma met een eigen gemaakt theaterstuk van theater Spotlight, met zang van onze cliënten Fabiona, Brian en Tom en met de BNer en Singer Songwriter Aïrto. Tijdens de opening benadrukte bestuurder Afien Spreen nog een keer het belang van cliëntzeggenschap: ‘Als organisatie hechten we veel waarde aan de zeggenschap van cliënten en hun familie. We zetten hierop in door onze medewerkers te trainen, maar vooral door cliënten zelf toe te rusten. Deze voorstelling is hier een mooi voorbeeld van: Mensen met een verstandelijke beperking krijgen een podium aangeboden en mogen hun talent ontwikkelen. Ze hebben vooraf dans-,zang- en muzieklessen gevolgd'. Doel van het event is: kwaliteit van leven verbeteren, levensgeluk vergroten en zo gewoon mogelijk meedoen in de maatschappij.

De cliënten werden daarnaast verrast met JIJ! – het nieuwe cliënten magazine van Triade. Fabiona, die een bijdrage had geleverd aan het blad– mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Kijk naar de reportage van Omroep Flevoland