Aan meer dan 1.500 mensen met een beperking hebben we in 2018 een vorm van ondersteuning en verblijf geboden. Voor 89% bestond ons aanbod uit (beschermd) wonen en een zinvolle dagbesteding organiseren.

Met de fusie zijn onze jeugdhulpactiviteiten in 2018 door Vitree uitgevoerd. Zo kan Triade zich geheel focussen op het bieden van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis.

Investeren in moderne woonvoorzieningen

Van onze jaarcijfers hebben we een folder en een infographic gemaakt. Zo kan iedereen zien wat we doen. Maar ook, wat we allemaal ontwikkelen. Zoals investeren in nieuwe moderne woonvoorzieningen. En de inzet van zorgtechnologie, zoals het aanbieden van interactieve tovertafels en spelcomputers voor mensen met een minder goed functionerende motoriek.
Benieuwd naar onze cijfers?


Download
Infographic 2018
Folder Triade Vitree