Hoe was het in het jaar nog zonder corona? Met dit jaarbeeld kijken we terug op 2019. Aan 1.646 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek hebben we een vorm van ondersteuning geboden. Ongeveer evenveel als het jaar ervoor. We zijn trots op de mooie ontwikkelingen.
Zoals de nieuw ingezette zorgtechnologieën, de ontwikkeling van moderne woonvoorzieningen en natuurlijk de eerste uitgave van ons clientenblad JIJ!
Graag laten we onze resultaten zien. Hier te bekijken.