Triade cliënten hebben het hoogste punt op toekomstige woonlocatie Troje-toren geplaatst! Tijdens de start van de bouw in Almere Poort, een half jaar geleden, goten toekomstige bewoners zelf het lift-dak in beton. Nu hezen ze deze, onder toeziend oog van ervaren vaklieden, naar de hoogste etage.

Met deze handeling was het hoogste punt formeel een feit. Dit moment werd door de toekomstige bewoners en de werknemers van Van Wijnen, verantwoordelijk voor de bouw van de Troje-appartemententoren, gevierd met crêpes en pannenkoeken. Aansluitend bestond voor de bewoners de mogelijkheid om voor het eerst een kijkje te nemen in de nieuwe woning.

Triade ondersteunt in het zo zelfstandig mogelijk wonen

Belinda Martucci van Triade: “De bewoners krijgen allemaal een eigen appartement en Triade ondersteunt hen daarbij in het zo zelfstandig mogelijk wonen, waarbij ook een gezellige ontmoetingsplek is gecreëerd om na school of werk samen te vertoeven.”

Ruimte creëren voor een beter leven

Nina Nomden van Van Wijnen Lelystad: “Nu het hoogste punt is bereikt, gaan wij verder met de afwerking binnen om zo samen met woonstichting GoedeStede en Triade ruimte te creëren voor een beter leven van de cliënten. Wij verwachten de Troje-toren in de zomer van 2018 op te leveren."