Mensen blijven langer zelfstandig wonen wat vaak betekent dat mantelzorgers langer, maar ook intensiever zorgen voor hun naasten. Zestien organisaties hebben daarom op 27 juni 2019 hun handtekening gezet onder het convenant Informele Zorg. Onze bestuurder Afien Spreen tekende namens Triade Vitree.

Met dit convenant onderschrijven de organisaties om de komende jaren hun kennis in te zetten voor een optimale ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Wethouder Nelly den Os van Lelystad lichtte toe: "Het beleid met betrekking tot mantelzorg en zorgvrijwilligers is een belangrijk onderdeel van het Wmo beleid. Het beroep op mantelzorgers neemt toe". De convenantpartners onderschrijven dat het ondersteuningsaanbod altijd uit moet gaan van de vraag en behoefte van de mantelzorger in relatie tot de zorgvrager en de betrokken instantie(s). Naast de aandacht voor optimale mantelzorgondersteuning in onze stad zal er aandacht zijn voor het thema zorgvrijwilligers. "We achten het van belang gezamenlijk praktische oplossingen ter hand te nemen, kennis te delen en vooral ook het uitwisselen van ontwikkelingen, ervaringen en actuele thema’s," aldus Michel Langereis, manager bij Welzijn Lelystad.

Respijtzorg

Een belangrijk thema dat de komende tijd in ieder geval opgepakt zal worden, is Respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Als mantelzorger is het goed om soms eens even uit te rusten of je zelf op te laden, waardoor de zorg beter volgehouden kan worden. De mogelijkheden die daarvoor bestaan, zijn vaak onbekend en onoverzichtelijk. De betrokken organisaties hebben hier al het nodige overzicht in aangebracht en willen dit middels hun samenwerking nog verbeteren.

Betrokken organisaties

De betrokken organisaties bij het convenant zijn: gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, WMO raad sociaal domein, Kwintes, Coloriet, Triade – Vitree, Wwonzorg Flevoland, Mee IJsseloevers, InteraktContour, Philadelphia, Respijthuis Lelystad, Huisartsen, IDO, CMO Flevoland, Icare en Humanitas.