Bewoner Alexander Smedinga praat al meer dan tien jaar mee in de lokale cliëntenraad in Emmeloord. Ook zit hij in de centrale cliëntenraad (CCR) van Triade, waarvoor hij negen jaar geleden werd gevraagd. “Ik denk graag mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten, zoals beslissingen over de woon- en dagbestedingslocaties.”
De samenwerking tussen ouders, cliënten en Triade maakt het voor hem uitdagend en leuk om betrokken te zijn. “Het is leuk om je mening te geven – gevraagd en ongevraagd. En als je dan ook wat invloed kunt uitoefenen op besluiten, is dat helemaal tof.”

Wat is het verschil tussen de lokale en centrale cliëntenraad?
“In de lokale cliëntenraad gaat het over onderwerpen die op een bepaalde locatie of binnen een regio spelen. Waar lopen cliënten en hun verwanten tegenaan? En wat kunnen we daar als lokale raad aan doen? We slaan ook de brug met de centrale cliëntenraad.”

“Bij de centrale raad gaat het vooral over Triade als organisatie. Welke ontwikkelingen spelen er? Voor welke uitdagingen staan we? De CCR heeft medezeggenschap bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld als er keuzes worden gemaakt bij de inrichting van een nieuwbouw of bij het sluiten van een dagbestedingslocatie. Bij de centrale raad wordt gevraagd om een mening. Dat betekent dat je je stukken moet doorlezen en je goed moet voorbereiden. Soms is dat lastig voor mij, omdat ik niet alle woorden ken. Die worden op aanraden van mij vaak snel aangepast.”

In hoeverre was de cliëntenraad betrokken bij alle coronamaatregelen?
“Over het algemeen heeft het bestuur ons tijdens de coronaperiode goed geïnformeerd over de maatregelen en keuzes. Er was nauwelijks tijd voor overleg, omdat de uitdagingen vroegen om snelle en krachtige acties. Natuurlijk hadden we graag wat nauwer samengewerkt, maar al met al kijk ik er niet met een slecht gevoel op terug.”

“Om te kijken hoe we met z’n allen in de toekomst nog beter op zo’n situatie kunnen inspelen, hebben we gebrainstormd met cliënten, ouders en begeleiders. Wat betekende de coronaperiode voor iedereen? En wat kunnen we ervan leren? De resultaten worden vertaald naar een aantal concrete acties, onder andere hoe locaties zelf ook het gesprek hierover kunnen voeren met ouders en cliënten”.Sinds 1 juli geldt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Wat houdt die wet in voor de cliëntenraad?
““Met de nieuwe wet moet nu voor veel onderwerpen om instemming worden gevraagd. We krijgen dus meer invloed en instemmingsrecht. Bijvoorbeeld als deze van invloed zijn op de persoonlijke omgeving van de cliënt. Tot nu toe werden we vooral geïnformeerd en bijgepraat. Door de wet krijgen we meer invloed en instemmingsrecht. Dit maakt het voor mij nog interessanter om onderdeel uit te maken van de raad.”

Hoe communiceren jullie als centrale en lokale cliëntenraad met alle cliënten?
“Communicatie met alle bewoners en cliënten binnen onze organisatie is lastig. We zijn een grote onderneming en hebben veel verschillende niveaus aan cliënten. Er is niet één juiste manier van communiceren.”
“Daarom is vooral bij de lokale raden communicatie en contact belangrijk. Maar ook daar blijkt het in de praktijk lastig om iedereen te betrekken en te informeren. In Emmeloord gaan we nu jaarlijks op bezoek op een locatie om contacten te leggen. Ook denken we na over een lokale nieuwsbrief.”

Je doet je werk voor de cliëntenraad al vele jaren. Hoe lang ga je ermee door?
“Ik ben het nog lang niet zat. Je leert elke dag opnieuw. Over hoe lastig het is om een organisatie te leiden, hoe het werkt achter de schermen en welke overwegingen het bestuur maakt. Als ik plaats moet maken voor een ander, omdat mijn termijn voor de CCR voorbij is, doe ik dat graag. Natuurlijk blijf ik me wel inzetten voor de lokale raad.”


Meer lezen over de Wet medezeggenschap?
Lees hier meer informatie over deze wet.