"Mensen met een verstandelijke beperking zijn meer dan alleen hun beperking."

Het verhaal van Marja Lanshage (38 jaar), ontwikkelingspsycholoog en gedragsdeskundige bij Triade.

Gedrag begrijpen

"In het team voor volwassenenzorg werken we met ongeveer 15 gedragsdeskundigen. Wij staan begeleidingsteams en persoonlijk ondersteuners bij met coaching en aanvullende diagnose. Ook trainen we medewerkers in de verschillende methodieken die we bij Triade gebruiken. Een centrale vraag daarbij is: Hoe achterhaal je wat er schuil gaat achter bepaald gedrag? Wat is de functie hiervan voor de cliënt?"

Kleine stappen vooruit

"Als het lukt om met cliënt, ouders of verwanten en team tot meer begrip, verandering van ongewenst in gewenst gedrag en nieuwe ontwikkelingen te komen, is dat een groot succes. Soms houdt het ook een risico in, wat werkt wel en wat werkt niet? Dat is spannend. Toch, als we hierin slagen en de cliënt ervaart autonomie, binnen zijn of haar beperking, dan levert dat zoveel blijheid en trots op. De ontwikkelingen die cliënten dan doormaken gaan veel sneller."

Mensenwerk

"Per ongeluk rolde ik vanuit jeugdzorg in de volwassen gehandicaptenzorg. Tijdens de sollicitatieprocedure bij Triade raakte ik aan de praat met een cliënt. Die goudeerlijke en ongefilterde reactie. Ik was verkocht. Dit is ultiem mensenwerk. Het effect van wat je doet is direct zichtbaar. Kansen vergroten voor mensen met een verstandelijke beperking, ze helpen bij het leren en hun leven misschien net even wat leuker maken, daar doe ik het voor."

Positieve intentie

"Aan mij de uitdaging de positieve intentie van elk gedrag, zowel van cliënten als begeleiders, te herleiden. Bijvoorbeeld als een cliënt ongewenst gedrag vertoont. Wat is de functie van dit gedrag? Anders kijken, geduld hebben, en nauw overleggen met het team en de ouders. Zo ontdekten we bij één van onze cliënten na een voorval dat hij het gelukkigst werd van spelen met auto’s in de gezamenlijke woonkamer. Dat is toch prachtig.”

"Mijn helikopterview helpt bij het ingrijpen. Samen gaan we zitten om nieuwe afspraken te maken, indien mogelijk samen met de cliënt. Als dat lukt ben ik zo trots, op zowel de cliënt als het begeleidingsteam. Dit krijg je alleen voor elkaar mét elkaar."