“Het is eigenlijk alleen maar gezelliger geworden in de buurt.”

Het verhaal van Aziza Barat (27 jaar), buurtbewoonster van een Triade woonlocatie voor cliënten met verstandelijke beperking.

Onbekend maakt onbemind

“Nee, we zaten niet te springen, toen we hoorden dat er in onze straat verstandelijk gehandicapten zouden komen te wonen. Als je mag kiezen wil je toch liever ‘gewone’ buren. Het zorgde voor een hoop onrust in de wijk. Wij waren vooral bang dat ons huis minder waard zou worden en dat we niet meer veilig over straat konden. Er is toch wel veel onbekend over wat een verstandelijke beperking nou precies is en wat het effect is op de omgeving.”

Transparantie als succesfactor

“De informatieavond over de te openen woonlocatie werd dan ook druk bezocht. Ik kon er niet bij zijn, maar hoorde dat er zowel mensen van de gemeente, de woningcorporatie en Triade, de zorginstelling verantwoordelijk voor de locatie, aanwezig waren. Er was veel openheid, ruimte voor het stellen van vragen en uiten van onrust. Een medewerker van Triade legde meer uit over de beperking van de toekomstige bewoners, maar vertelde vooral ook wat zij nog wel kunnen. Hun handicap komt namelijk in verschillende vormen, van matig tot zeer ernstig. Ook kregen aanwezigen inzicht in hoe Triade deze groep cliënten begeleidt bij het zelfstandig wonen. Er werd een contactpersoon voor vragen van de buurt aangesteld. We konden hem altijd bellen als we nog wat wilden weten. Ik heb die later nog een keer aangesproken. Dat haalde wel de grootste onrust weg bij mij.”

“Toch bleef ik sceptisch. En ik was niet de enige, inmiddels was er zelfs een actiecomité gevormd tegen de komst van de locatie. Uiteindelijk is overeengekomen dat er minder cliënten van Triade kwamen wonen. Ook werd extra geïnvesteerd in een inloophuis, speciaal voor de omwonenden. En een grotere binnentuin voor de locatiebewoners zelf.”

Het is gezelliger in de buurt

“We zijn inmiddels ruim vijf jaar verder en als buurt en buurtbewoner van de Triade woonlocatie moeten we concluderen dat we eigenlijk helemaal geen overlast hebben. Het is zelfs gezelliger in de wijk. De aanloop in de buurtwinkel is toegenomen, er is meer sociale interactie en het voelt goed dat er op de woonlocatie 24 uur per dag begeleiding voor de cliënten aanwezig is. Er zijn ook goede contacten met de bewoners. Sommige omwonenden zijn als vrijwilliger betrokken geraakt op de Triade locatie.”

 

Om privacyredenen is de naam van de hoofdpersoon in dit artikel geanonimiseerd.