“Op ambtelijk niveau erop toezien dat de aandacht en opvang voor hen die even niet voor zichzelf kunnen zorgen goed georganiseerd is, dat vind ik belangrijk.”

Het verhaal van ambtenaar Dieuwke Siepma (41 jaar), werkzaam bij de gemeente.

Waardevolle bijdrage

“Zelf ben ik moeder van drie kinderen. Sta midden in het leven en zie mensen om me heen natuurlijk ook weleens vastlopen. Ik vind het waardevol dat er aandacht is voor hen die even niet voor zichzelf kunnen zorgen. Hieraan wil ik een bijdrage leveren. Zo ben ik bij de gemeente gekomen.”

Zo lang mogelijk thuis wonen

“Nu houd ik me bezig met de uitvoer van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een dankbare en belangrijke taak. Wij bieden als gemeente hulp aan mensen bij het zo lang mogelijk thuis wonen. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het organiseren en aanbieden van begeleiding en dagbesteding vanuit de veilige thuissituatie. Het is mooi om te zien als het lukt iemand, na een periode van ondersteuning, zelfstandig weer in de maatschappij mee te laten draaien.”

Gedeelde waardes

“Als gemeente werken we hiervoor samen met gespecialiseerde partijen en instellingen. Triade is één van de hoofdaanbieders van dagbesteding in Flevoland en helpt ons in die hoedanigheid met de uitvoer van de Wmo. Een nauwe samenwerking waarbij eenzelfde visie op zorg helpt. En hoewel geen doel op zich onderschrijven we het motto van Triade. ‘Cliënten helpen ontdekken hoeveel ze zelf kunnen’.

Goede samenwerking

“Het feit dat Triade het ontwikkelpotentieel en streven naar maatschappelijke zelfstandigheid van de cliënt voor ogen heeft sluit hierop aan. Daarbij werkt Triade ook goed samen met de andere twaalf aanbieders van ondersteuning. Dat dit goed georganiseerd is geeft ons als gemeente en mij als verantwoordelijke een vertrouwd gevoel. Ik ga dan ook graag op bezoek bij de locaties van Triade om te zien hoe zij concreet invulling geven aan de dagbesteding.“

 

Om privacyredenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.