Even tijd voor uzelf nemen, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. Maar als u voor een ander zorgt, is het vaak niet zo makkelijk. Want wie neemt de zorg over?

Mantelzorgers worden in de participatiesamenleving steeds belangrijker. Ze nemen steeds meer zorgtaken op zich. Het gevaar dreigt dat ze daarbij overbelast raken.

Even op adem

De aanpak van Triade is praktisch: heeft iemand vrije tijd nodig? Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Voor sommige gezinnen betekent dit de mogelijkheid om even op adem te komen. Bijvoorbeeld doordat een vrijwilliger een vaste dag in de maand activiteiten onderneemt met een van de kinderen, of een vast en betrouwbaar logeeradres, zodat er ruimte ontstaat voor de ouder, of andere kinderen binnen een gezin.

Waar?

Voor veel gezinnen en verwijzers is het soms lastig om overzicht te krijgen in het beschikbare aanbod, en om een keuze te maken waar iedereen zich goed bij voelt. Het kan immers een hele stap zijn om hulp te zoeken. Om u te ondersteunen in het vinden en kiezen van passende ondersteuning, is in het kader van het programma Zorglandschap de webtool Even op Adem ontwikkeld.

Al het aanbod van vervangende zorg (respijtzorg) en kortdurend verblijf voor jeugdigen, dat is gecontracteerd door Flevolandse gemeenten, wordt op deze website in beeld gebracht.