De wereld ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen. In uw eigen tempo, naar eigen kunnen. Voor mensen met verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperkingen verzorgt Triade zinvolle en gestructureerde dagbesteding.

Stap voor stap laten we cliënten nieuwe ervaringen opdoen in de dagbesteding. We laten ze de wereld ontdekken. Meedoen in de maatschappij.  De mogelijkheden en wensen van de cliënt staan centraal. Als hij of zij toe is aan een volgende stap, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, dan kijken we naar een passende oplossing.

Ontwikkeling stimuleren

Onze deskundige medewerkers houden de ontwikkeling van de cliënt in de gaten en stimuleren die. Activiteiten op de dagbesteding van Triade draaien om creativiteit, bezig zijn, bewegen en ontspannen. Soms vragen we extra hulp van een logopedist, fysiotherapeut of ergotherapeut.

Voor wie?

Belevingsgerichte dagbesteding is er voor volwassen met
• een meervoudige beperking
• moeilijk te begrijpen gedrag
• autisme
• een verstandelijke beperking
• schizofrenie
• een psychische beperking

Methodieken

Wij streven ernaar dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf dingen doen. Het versterken van eigen kracht en regie, noemen we dat. Dit uitgangspunt staat dan ook centraal in de wetenschappelijk bewezen methodieken die we gebruiken: BOL/EIM, Rehabilitatie & Herstel, Triple C en Vlaskamp