Op zoek naar zorg, maar nog geen passend aanbod kunnen vinden? Voor ouders die hun krachten willen bundelen om een wooninitiatief, dagbestedingsplek of werktraject op te zetten staat de deur van Triade altijd open.

Een ouderinitiatief heeft belangrijke voordelen: ouders houden zelf de regie over het leven van hun kind met een verstandelijke beperking én over de geboden zorg.

Triade van oudsher een ouderinitiatief

Ouders namen 36 jaar geleden zelf het initiatief voor kinderdagverblijf De Paddestoel, de eerste locatie in Flevoland voor kinderen met een verstandelijke beperking in Flevoland. De Paddestoel is het vertrekpunt van Triade. We zijn dus van oudsher een ouderinitiatief. En dat ziet u ook vandaag nog terug in onze organisatie, waarin ouderinitiatieven nog steeds alle ruimte krijgen.

Voorbeelden van ouderinitiatieven

Een mooi voorbeeld van een ouderinitiatief is de woon- en werkplek op een boerderij in Zeewolde voor mensen met een beperking of een psychiatrische achtergrond. Een initiatief van ouders en andere verwanten, dat samen met Triade is gerealiseerd.

Ook Nobelhof, een nog te realiseren woon- en leefplek voor jongvolwassen verstandelijk gehandicapten, is een mooi voorbeeld. Een initiatief van ouders, die voor hun eigen, en andere gehandicapten jongvolwassenen, een rustige, veilige en kleinschalige woonomgeving willen creëren. Triade is binnen dit project de beoogde zorgverlener.

Contact

Ook ideeën voor een mooi initiatief? Neem contact op met Simon Dragt, zorgmakelaar, via sdragt@triade-flevoland.nl.