'Ik durf voor mezelf op te komen'

Sterk in de klas en kinderopvang

Naar school gaan is niet voor ieder kind makkelijk. Sommige kinderen vinden het moeilijk om met hun klasgenootjes om te gaan of kunnen zich slecht concentreren. Andere kinderen zijn verlegen of zo enthousiast dat ze onrustig zijn of andere kinderen pijn doen.


Voor alle kinderen die moeite hebben om mee te doen op school, de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf heeft Triade 'Sterk in de Klas / Kinderopvang /School' ontwikkeld. Op een groot aantal onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven in Flevoland heeft Triade een medewerker gevestigd. Samen met ouders, leerkrachten of begeleiders in de kinderopvang werken we op vaste tijden aan de sociale en emotionele vaardigheden van het kind. Het doel: een kind dat met plezier naar school of opvang gaat. En weer kan meedoen. In de klas en thuis. Vanuit school zoeken we de verbinding tussen school en de thuissituatie.

Voor wie?
Sterk in de Klas / Kinderopvang / School is er voor kinderen in het reguliere, het speciaal basis, cluster onderwijs en in de dagopvang, met
• een sociale en/of emotionele ontwikkelingsvraag
• een verstandelijke en/of fysieke beperking

Één kind, één plan; thuis en op school
Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor de omgeving. Het kind, de docent en de ouders werken gezamenlijk aan dezelfde doelen. Schooluitval wordt voorkomen met onze aanpak op maat. Ons motto is één kind, één plan, thuis en op school. Sterk in de Klas biedt thuis en op school ondersteuning aan:

Het kind
- met oefeningen voor het versterken van de eigenwaarde en de omgang met anderen

Het gezin
- met het versterken van de opvoedsituatie en de samenwerking met de docent

De docent
- met adviezen voor het omgaan en ondersteunen van het kind in de klas.

Methodieken
Wij streven ernaar dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf dingen doen. Het versterken van eigen kracht en regie noemen we dat. Dit uitgangspunt staat centraal in de wetenschappelijk bewezen methodiek die we gebruiken: Gezin Centraal.

Sterk in de klas Nikki

Nikki Legierse (10) werd gepest op school. Zij werd hier heel verdrietig van en wilde dit niet langer! Zij zit op basisschool de Branding in Swifterbant. Haar school maakt gebruik van Sterk in de Klas. Dankzij de hulp van juf Goke Lont heeft zij zelfvertrouwen gekregen en hierdoor wordt zij bijna nooit meer gepest.

Sterk in de Klas
Goke Lont is medewerker Sterk in de Klas op de basisschool van Nikki. “Ik help kinderen met Sterk in de Klas. Ik heb goed contact met docenten én ouders, wij weten altijd van elkaar wat er speelt en werken samen aan de gestelde doelen. Juist door korte lijnen en goede onderlinge communicatie werkt Sterk in de Klas zo goed. Veiligheid en geborgenheid bieden aan een kind, dat is belangrijk. Dat werkt ook thuis door. Sterk in de Klas is een laagdrempelige begeleiding waarbij de verbinding wordt gelegd tussen jeugdhulp en onderwijs. We gebruiken binnen Sterk in de Klas het model Gezin Centraal.” De medewerkers van Sterk in de Klas besteden aandacht aan het kind in hun vertrouwde omgeving: thuis en in de klas. Zij maken een plan op maat dat bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling van het kind. Er is niet alleen aandacht voor wat het kind kan doen, maar ook hoe de docent en de ouders kunnen helpen. Er wordt binnen Sterk in de Klas altijd in deze ‘driehoek’ gewerkt: kind-gezin-leerkracht.

Meer zelfvertrouwen
Nikki vertelt: “Na de zomervakantie ben ik samen met juf Goke gestart met Sterk in de Klas. Door bepaalde oefeningen en spellen te doen, heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ik ben niet de enige, mijn vriendin Lynn doet ook mee aan Sterk in de Klas.” Goke: “Elk kind heeft zijn eigen reden om mee te doen aan Sterk in de Klas. De één is heel erg verlegen, de ander wordt gepest. Voor elk kind wordt, samen met ouders en de leerkracht, op maat bepaald waar hij of zij behoefte aan heeft. Nikkie doet nog een keer of drie mee aan het programma en dan is zij klaar. Ze pakt alles zo snel op dat zij niet veel langer meer hulp nodig heeft, knap hoor!”

Ik durf meer!
Nikki: “Toen ik werd gepest deed ik niet meer mee aan spelletjes in de pauze. Ik durfde niet alleen naar huis en werd door mijn moeder na schooltijd opgehaald. Nu word ik bijna niet meer gepest en heb nu een groep vriendinnen waarmee ik speel in de pauze. Ook durf ik weer alleen naar huis na schooltijd. Ik kom nu op voor kinderen die gepest worden. Ik ga dan samen met andere kinderen in een kring om het kind heen staan dat gepest wordt. Soms word ik nog ik nog wel eens gepest, maar dan loop ik gewoon weg. En dat leer ik andere kinderen ook. Dat heb ik geleerd van juf Goke.” 

Boekenwurm
Nikki is gek op lezen, ze is een echte boekenwurm. “Ik hou erg van boeken lezen, maar dan niet van die dunne boekjes. Hoe dikker, hoe beter! Ik ben nu aan het oefenen voor een voorleeswedstrijd. Als ik win, mag ik de school vertegenwoordigen in bibliotheek de Meerpaal in Dronten. Dat zou ik wel heel gaaf vinden!

Verder hou ik van jazzballet. Hier ben ik een tijdje geleden mee gestopt, omdat ik werd gepest. Ik zit nu op judo. Maar dit vind ik toch niet zo leuk. Ik ga hiermee stoppen en ga toch weer op jazzballet, dat vind ik super! Als ik denk dat niemand kijk, dan dans ik thuis ook. O ja, en zingen, want dat vind ik ook heel leuk om te doen.”

Begeleiding op maat
Sterk in de klas is heel breed. Binnen de Gemeente Dronten wordt het op zeven scholen ingezet. In Swifterbant alleen al maken twee basisscholen hier gebruik van. Daarnaast zijn er ook een groot aantal scholen in de Noordoostpolder, Lelystad en Almere die Sterk in de Klas inzetten. De Gemeente koopt jaarlijks deze vorm van zorg in. Op deze basisschool zitten 260 kinderen, waarvan er zo’n 40 kinderen gebruik maken van Sterk in de Klas. Herma, de moeder van Nikki, is hier blij mee. “Ik vind het een goede zet. Juf Goke heeft Nikki nu al heel goed geholpen. Ik kan het alle basisscholen aanraden. Op elke school zijn er altijd wel een aantal kinderen die extra hulp kunnen gebruiken. Het is niet alleen fijn op school, maar ook thuis voor ons als ouders.“

 

Vragen?
mail ons