Ouderinitiatieven

Ouders namen 36 jaar geleden zelf het initiatief voor kinderdagverblijf De Paddestoel, de eerste locatie in Flevoland voor kinderen met een verstandelijke beperking in Flevoland. De Paddestoel is het vertrekpunt van Triade. We zijn dus van oudsher een ouderinitiatief. En dat zie je ook vandaag nog terug in onze organisatie, waarin ouderinitiatieven nog steeds alle ruimte krijgen.

Krachten bundelen
Voor ouders die hun krachten willen bundelen om een wooninitiatief, dagbestedingsplek of werktraject op te zetten staat de deur van Triade wagenwijd open. Samen bekijken we hoe we uw wens kunnen realiseren. Een ouderinitiatief heeft belangrijke voordelen: ouders houden zelf de regie over het leven van hun kind met een verstandelijke beperking én over de geboden zorg.

kick wilstraVoorbeelden van ouderinitiatieven
Een mooi voorbeeld van een ouderinitiatief is het woonproject van Triade voor mensen met schizofrenie in Almere. Ook de woon- en werkplek op een boerderij in Zeewolde voor mensen met een beperking of een psychiatrische achtergrond is een initiatief van ouders en andere verwanten, dat samen met Triade is gerealiseerd.

 

Vragen?
mail ons