Iedereen met of zonder beperking moet zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Dat is de gedachte achter de WMO en Jeugdwet en daar gaat Triade ook voor.

Voor uw gemeente kunnen wij bieden:

 • Voor kinderen

  Het gezinsleven ontwikkelt zich stap voor stap. Op school, thuis of op het werk.

 • Sterk in de klas en kinderopvang

  Met Sterk in de Klas/Kinderopvang helpt Triade kinderen die moeite hebben om mee te doen op school, op de peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf.
  meer...


 • Specialistisch kinderbehandelcentrum

  Op de kinderbehandelcentra van Triade vinden kinderen overdag een veilige plek en krijgen ze passende ondersteuning. Samen bepalen we de stappen die we willen zetten.
  meer...


 • Moeder & kind zorg

  We helpen (aanstaande) tienermoeders en moeders met een beperking die vastlopen in de verzorging en opvoeding van hun kind. Bij ze thuis of in ons Moeder & Kinderhuis in Almere.
  meer...


 • Specialistische ondersteuning bij opvoedproblemen

  Triade helpt als een gezin dreigt te ontwrichten. We boren de kracht van het gezin aan en helpen om zelfvertrouwen en de controle over het dagelijks leven terug te krijgen.
  meer...


 • Gezinshuizen

  De gezinshuizen van Triade zijn een prettige, veilige en vervangende woonomgeving voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
  meer...


 • Respijtzorg en logeren

  Mantelzorgers en vrijwilligers gaan steeds meer zorgtaken verrichten. Bij Triade kan men terecht voor advies, maar ook geven wij de mogelijkheid tot tijdelijke overname van zorgtaken in ons logeerhuis.
  meer...


 • Voor volwassenen

  Zelf keuzes maken hoort bij volwassenheid. Binnen jouw mogelijkheden kijken we naar jouw leven.

 • Dagbesteding voor (jong) volwassenen

  Voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking verzorgt Triade zinvolle en gestructureerde dagbesteding. We stimuleren ze mee te doen in de maatschappij.
  meer...


 • Schizofrenie & beschermd wonen

  In de beschermde woonomgeving van Triade voor mensen met schizofrenie worden mensen in hun waarde gelaten, doen ze zoveel mogelijk zelf en is 24 uur per dag hulp beschikbaar.
  meer...


 • Werkgerichte dagbesteding & jobcoaching

  De talenten ontdekken en grenzen verleggen! Het kan op de dagbestedingslocaties van Triade of bij reguliere bedrijven. Zijn ze klaar voor het ‘echte werk’?
  meer...


 • Ambulante ondersteuning thuis

  Voor de mensen met een beperking, die op zichzelf wonen en wat hulp nodig hebben. Triade staat voor ze klaar. We helpen ze om met plezier te wonen
  meer...


 • Respijtzorg en logeren

  Mantelzorgers en vrijwilligers gaan steeds meer zorgtaken verrichten. Bij Triade kan men terecht voor advies, maar ook geven wij de mogelijkheid tot tijdelijke overname van zorgtaken in ons logeerhuis.
  meer...


 • Advies van specialisten

  Triade adviseert wijkteams, gemeenten en woningcorporaties over de ondersteuning en begeleiding van mensen met een hulpvraag.

 • Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

  Mantelzorgers en vrijwilligers gaan steeds meer zorgtaken verrichten. Triade geeft hen professioneel advies en coaching zodat zij in staat zijn die taken kundig te verrichten.
  meer...


 • Crisisopvang

  Dringende situaties die vragen om directe hulp. Triade verzorgt crisispreventie en crisiszorg op afroep.
  meer...


 • Expertise op afroep

  Triade adviseert wijkteams, gemeenten en woningcorporaties over de ondersteuning en begeleiding van mensen met een hulpvraag
  meer...


Vragen?
mail ons