Gezocht: voorzitter Raad van Toezicht fusie

Voorzitter Raad van Toezicht Triade Vitree

Triade en Vitree gaan, na een zorgvuldig, gezamenlijk gevoerd proces, per 1 januari 2018 hun krachten bundelen via een fusie. Met een gezamenlijk bestuur gaan beide organisaties samen verder. De namen Triade en Vitree blijven als merknaam op de markt actief. Triade als het merk voor volwassenzorg, Vitree is het merk voor jeugdzorg.

Voor de nieuw samen te stellen Raad van Toezicht is besloten dat van beide organisaties drie leden zitting nemen in de Raad van Toezicht van de fusieorganisatie Triade-Vitree.

Door de huidige Raden van Toezicht wordt voor de voorzitterspositie een onafhankelijk voorzitter geworven. Het wervings- en selectieproces wordt ondersteund door Crown Gillmore.

Klik hier voor verdere informatie en het volledige profiel.

Vragen?
mail ons