24 november 2016

Triade weer voor drie jaar gecertificeerd!


In juni vonden bij Triade weer de jaarlijkse externe audits plaats, zowel voor informatiebeveiliging als voor kwaliteit. De externe audits vinden ieder jaar plaats, maar dit jaar was extra bijzonder om twee redenen:
ten eerste omdat de kwaliteitsaudits en de informatiebeveiligingsaudits gelijktijdig plaatsvonden. 
En ten tweede, omdat Triade zich als eerste organisatie in de gehandicaptenzorg heeft laten certificeren op de vernieuwde kwaliteitsnorm. (Kwaliteits)normen gaan namelijk ook met hun tijd mee en worden daarom steeds verbeterd.

De verbeterpunten die uit de kwaliteitsaudits naar voren zijn gekomen, zijn allemaal opgepakt. De auditor is hiervoor in oktober nog een dag teruggekomen. Triade krijgt het certificaat weer voor drie jaar. Tussentijds kijkt de auditor of het kwaliteitssysteem van Triade nog goed werkt. De verbeterpunten uit de informatiebeveiligingsaudit worden in de volgende, tussentijdse audit getoetst. Het certificaat voor informatiebeveiliging is nog twee jaar geldig.

In het kort betekent het behoud van het certificaat voor informatiebeveiliging en de vernieuwing van het kwaliteitscertificaat dat gevoelige informatie (van cliënten, medewerkers, maar ook bedrijfsinformatie) in goede handen is en dat Triade aantoonbaar goede kwaliteit van zorg levert. Een mooi resultaat. Iedereen binnen Triade heeft hieraan een bijdrage geleverd en daarom mag ook iedereen trots zijn op dit resultaat!

Een externe audit, wat is dat?
Tijdens een externe audit wordt getoetst of het kwaliteitssysteem en het informatiebeveiligingssysteem van Triade aan de norm voldoen. Deze normen zijn als een globaal kader geformuleerd. Belangrijker is daarom hoe Triade deze normen voor zichzelf heeft ingevuld. Met andere woorden: een externe auditor toetst of die zorg waarvan Triade zegt dat het leidt tot goede zorg voor onze cliënten, ook daadwerkelijk wordt geboden en tot het gewenste resultaat voor de cliënt leidt. Wat tijdens een audit ook altijd wordt meegenomen is, of Triade aan wettelijke eisen voldoet.

Een externe auditor voert gesprekken met bestuur, management, locaties en stafdiensten zodat hij of zij een goed beeld krijgt van de gehele organisatie. Aan het eind van een auditronde maakt een auditor een totaalplaatje van de organisatie en daaruit kan naar voren komen dat op een paar punten Triade niet aan haar eigen norm voldoet. Deze punten, formeel tekortkomingen genoemd, moet Triade vervolgens oppakken. Dit is natuurlijk helemaal niet erg, in tegendeel, want het uiteindelijke doel van een audit is dat je kunt verbeteren.

Ansichtkaart nen certificering voorzijde

 

Vragen?
mail ons