Triade en Maeykehiem bundelen krachten

Zorginstellingen Triade en Maeykehiem hebben onlangs een overeenkomst getekend om op het vlak van behandeling hun kennis, ervaring en inzichten te delen.

Verschillende deskundigen onder wie een arts verstandelijk gehandicapten, een BOPZ arts, orthopedagogen, paramedici en een neuropsycholoog gaan de komende tijd voor beide instellingen werken. Inmiddels zijn twee orthopedagogen van Triade aan de slag bij Maeykehiem. Met de samenwerking hebben zowel Triade als Maeykehiem de beschikking over nog meer expertise en disciplines in het behandelteam zodat de vraag van cliënten beter kan worden beantwoord met een breder palet zorg- en dienstverlening.

Jan Stelwagen, bestuurder bij Maeykehiem is tevreden met de overeenkomst. ‘Hiermee bundelen we onze krachten. Onze beide stichtingen leveren zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Triade doet dat in Flevoland en Maeykehiem in de Zuidwesthoek van de provinsje Fryslân. We geven onze behandeling zo de komende jaren een flinke kwaliteitsimpuls en ik verwacht van de samenwerking dat we zó onze vernieuwing en verbreding borgen.’

Ria Weitkamp, Manager Expertisecentrum (en tijdelijk bestuurder) geeft aan: ‘Triade heeft de laatste jaren het Expertisecentrum ontwikkeld. Het expertisecentrum kent meerdere disciplines en heeft daarmee verschillende specialisten in huis, zoals gedragsdeskundigen met uiteenlopende kennis en kunde en een (para)medische dienst met onder andere een arts verstandelijk gehandicapten. Vanuit het expertisecentrum van Triade kunnen we waar nodig goed aansluiten en meewerken met andere organisaties. We zijn zeer content met Maeykehiem als eerste samenwerkingspartner.’

Vragen?
mail ons