Nieuwe bestuurder voor Triade

Lelystad – Drs. Afien Spreen is door de raad van toezicht van Triade benoemd tot bestuurder.  Zij treedt aan per 1 juni 2016. Op dit moment werkt Afien Spreen bij Stichting Philadelphia Zorg als directeur Zorg & Wonen (regio Utrecht en Zuid Holland Noord). Zij volgt bij Triade mr. drs. Micky Adriaansens op, die per 1 april is benoemd als directievoorzitter bij Twijnstra Gudde.

Afien Spreen werkte onder meer als directeur in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en bekleedde verschillende management- en staffuncties bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij kent de zorg van binnenuit. ‘Werken bij Triade, een organisatie die cliënten zoveel mogelijk invloed wil geven op hun manier van leven en hen zelfstandig laat zijn waar dat mogelijk is, past bij mijn visie waarin eigen regie en verantwoording nemen, de rode draad zijn. Mijn jarenlange ervaring en kennis van de zorg zet ik graag in voor de transitie waar Triade middenin zit’, zegt Spreen in een reactie op haar overstap.

De cliëntenraad is betrokken geweest bij het opstellen van het wervingsprofiel voor de bestuurder en adviseerde positief over de benoeming van Afien Spreen. Wij verheugen ons op een toekomstige samenwerking en hebben een goed vertrouwen in haar’, aldus de heer Leusink, voorzitter van de centrale cliëntenraad.

Tot 1 juni 2016 zijn Bea Vlieger (manager F&I) en Ria Weitkamp (manager Zorg & Expertisecentrum) aangesteld als interim bestuurders.

Vragen?
mail ons